Category: Bài dịch

Giả sử chúng ta sống được 90 năm. Mỗi năm là một ô vuông, chúng ta sẽ có: Nếu chia 90 năm ra thành tháng thì chúng ta có: (1 dòng là 36 tháng = 3 năm) Tương tự nếu chia ra số tuần: Khi viết bài này, tôi thử chia 90 năm ra số […]

Bởi vì khi bạn nhìn vào một trang sách, trông bạn sexy hơn nhiều so với việc cắm mắt vào màn hình điện thoại đấy. Chúng ta đều đang bị vây quanh bởi công nghệ. Từ laptop chuyển qua smartphone rồi lại đến máy tính bảng. Cả ngày chúng ta dùng đi dùng lại các […]