Menu Đóng

Anh Tuan Le

Viết về hướng nghiệp và phát triển bản thân

Category / Book Review

5 bước để đọc thêm nhiều sách hơn

  Hết tháng 1 năm 2017 rồi, bạn đã đọc được mấy quyển sách rồi?   Mình có thói quen là rất thích mua sách. Mỗi lần đi hiệu sách hoặc tham gia hội sách là mình cũng bê về một đống sách các loại. Mỗi tội mua thì nhiều nhưng đọc thì chưa nhiều. […]