Đừng Cố Làm Hài Lòng Tất Cả Mọi Người

Chị bảo "Mấy bài viết của mày rất hay, nhưng chị chỉ thấy hợp với tụi học sinh cấp ba và sinh viên. Chị đi…

Continue reading → Đừng Cố Làm Hài Lòng Tất Cả Mọi Người