Lối Sống Tối Giản & Một Cú Lừa

Khi đọc cuốn Lược Sử Loài Người (Homo Sapiens) của tác giả Yuval Noah Harari, có một chương mình rất thích nói về việc "cách…

Continue reading → Lối Sống Tối Giản & Một Cú Lừa