Cuộc sống của mình: 8 năm qua, 3 năm tới

Hôm nay sinh nhật mình, tuổi dần dần chuyển từ anh sang chú. Bài học năm nay của mình là: "Chẳng biết tương lai như…

Continue reading → Cuộc sống của mình: 8 năm qua, 3 năm tới