[Podcast] Bạn đã nghiêm túc dành thời gian chăm sóc bản thân chưa?

Trong xã hội hiện đại, công việc và tiền bạc thường được đặt lên hàng đầu. Xung quanh mình có những người sẵn sàng bỏ bữa không ăn, bỏ vài tháng không tập, nhưng không bao giờ chịu bỏ bớt một cuộc họp, một dự án, một khách hàng - vì công việc quan trọng hơn sức khoẻ.