Đọc sách

Một cuốn sách hay cho bạn suy nghĩ nhiều

Một cuốn sách giải thích kỹ càng lý do vì sao bạn suy nghĩ nhiều và cách để xử lý việc suy nghĩ nhiều dựa trên khoa học.