now

Trang này mình dùng để ghi lại 3 mục tiêu hiện tại của bản thân. Các mục tiêu này được ghi vào ngày 22/05/2017:

  • Bắt tay vào xây dựng một nhóm tên là TA Career. Đây sẽ là nơi tập trung mọi hoạt động liên quan đến hướng nghiệp (tìm việc) và phát triển bản thân. Dự kiến nhóm sẽ lên sóng vào giữa tháng 8/2017.
  • Thử tìm kiếm và nộp đơn xin học bổng học Master chuyên ngành Career Development ở một trường đại học nước ngoài. Mục tiêu là đi học trong khoảng năm 2019 hoặc 2020.
  • Đọc được 15 cuốn sách từ này cho đến ngày 15/08/2017.
Advertisements