Thẻ: 2016

  • 7 việc mình sẽ làm để cải thiện công việc

    7 việc mình sẽ làm để cải thiện công việc

    Cuối năm là lúc bắt đầu để tổng kết những điều cũ và lập kế hoạch cho những dự định năm mới. Hoạt động mình thích nhất cuối năm là được ngồi ra lập 1 to-do-lists những việc mình PHẢI hoàn thành trong năm 2016. Mình khuyên các bạn cũng nên làm như thế, hãy…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.