48 ngày có ngay việc làm (Phần 1)

Mình đang đọc cuốn 48 days to the work you love của tác giả Dan Miller. Cuốn sách là tập hợp các chiến lược và bài tập liên tục trong 48 ngày giúp bạn tìm ra được một công việc tốt, một công việc mà bạn hài lòng cho bản thân. Để đọc cuốn này được hiệu … Tiếp tục đọc 48 ngày có ngay việc làm (Phần 1)