Thay đổi những thói quen này, bạn sẽ có một năm 2020 rực rỡ ở chỗ làm

Mình từng rất thích lập ra những kế hoạch to và bự cho năm mới. Ví dụ kiểu như là mình sẽ đến phòng gym…

Continue reading → Thay đổi những thói quen này, bạn sẽ có một năm 2020 rực rỡ ở chỗ làm