Thẻ: áp lực

  • Những nỗi sợ khi đi làm

    Những nỗi sợ khi đi làm

    Ai cũng sợ điều gì đó. Nỗi sợ trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm và trong công việc. Nhiều năm làm công tác tư vấn hướng nghiệp cho các bạn từ sinh viên đến anh chị quản lý nhiều năm kinh nghiệm, mình thấy có một số nỗi sợ nổi cộm khi đi làm…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.