Thẻ: Băn khoăn

  • Làm sao để ra quyết định nghề nghiệp đúng 100%?

    Làm sao để ra quyết định nghề nghiệp đúng 100%?

    Khi mình làm công việc tư vấn hướng nghiệp tại Hướng Nghiệp Hồn Việt, có rất nhiều những chàng trai cô gái tìm đến tư vấn với một mong muốn ‘rất nhỏ’ rằng sau khi tư vấn sẽ chọn được một nghề phù hợp với mình cả đời. Hay nói cách khác, anh tư vấn…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.