Thẻ: cách viết cv chuyên nghiêp

  • Những Lỗi Trong CV Rất Nhiều Bạn Dính

    Những Lỗi Trong CV Rất Nhiều Bạn Dính

    Có những lỗi rất cơ bản trong CV nhưng nhiều bạn vẫn dính phải, dẫn đến việc CV hay Cover Letter của bạn bị loại đáng tiếc, hoặc trở nên kém ấn tượng hơn so với các ứng viên khác. Bài viết này Tuấn Anh liệt kê một số lỗi thường thấy trong quá trình…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.