Quy luật 5 giây

Hôm nay mình mới đọc được cuốn The 5 Second Rule của Mel Robbins, thấy một tip rất hay, phải chia sẻ liền cho cả…

Continue reading → Quy luật 5 giây