Viết Objective trong CV như nào cho đỡ sáo rỗng?

Career Objective thường là phần xuất hiện ngay đầu tiên, sau phần thông tin cá nhân của CV. Vì nó xuất hiện đầu tiên nên…

Continue reading → Viết Objective trong CV như nào cho đỡ sáo rỗng?