Thẻ: Career Objective

  • Viết Objective trong CV như nào cho đỡ sáo rỗng?

    Viết Objective trong CV như nào cho đỡ sáo rỗng?

    Career Objective thường là phần xuất hiện ngay đầu tiên, sau phần thông tin cá nhân của CV. Vì nó xuất hiện đầu tiên nên đáng ra nó phải được đầu tư viết hay thật là hay để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, thế nhưng nhiều bạn lại chỉ viết vài dòng cho…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.