Tôi đi chạy bộ

Tôi thích những cuộc chạy xuất phát lúc 4 giờ sáng: trời se se lạnh, nện từng bước giày lên mặt đường, vừa chạy vừa…

Continue reading → Tôi đi chạy bộ