Trả Xong Nợ Thì Thôi!

Trong thời gian tụi mình không gặp nhau, em đi coi Tarot. Cô bảo là kiếp trước em và anh nợ nhau. Kiếp trước cả…

Continue reading → Trả Xong Nợ Thì Thôi!