Không biết chọn ngành gì trường nào thì cần làm gì?

Chưa thấy năm nào thời gian trôi vù vù như năm nay, lứa 2k2 vừa thi đại học xong là lứa 2k3 lại chuẩn bị…

Continue reading → Không biết chọn ngành gì trường nào thì cần làm gì?