Thẻ: chuẩn bị

  • 3 cách để khác biệt trong buổi phỏng vấn

    3 cách để khác biệt trong buổi phỏng vấn

    Sau khi đã xuất sắc vượt qua vòng CV, đây là lúc chúng mình bắt đầu cho một vòng tuyển dụng khó khăn hơn – vòng phỏng vấn. Trung bình một công ty nhỏ-vừa sẽ phỏng vấn khoảng 3-10+ bạn và sau đó chỉ chọn ra 1-2 ứng viên phù hợp nhất. Vậy phải làm…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.