Thẻ: coach

  • Tiết lộ thu nhập thật của một người làm Coach

    Tiết lộ thu nhập thật của một người làm Coach

    Dạo này Việt Nam ngày càng nhiều ‘coach’. Lý do một phần vì đời sống kinh tế tốt hơn, nhu cầu được coach nhiều hơn. Một lý do khác là vì có một số ‘coach’ khoe thu nhập 100 triệu, 300 triệu mỗi tháng khiến cho ai cũng muốn bỏ nghề đi làm Coach cho…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.