Cách để công nhận sự thành công của người khác

Thành thật mà nói, thi thoảng nhìn thấy người khác thành công mình cũng thấy GATO, đặc biệt là khi người đó gần gần tuổi mình hoặc là người mà mình quen biết. Hôm nay tự chấm điểm 'Interpersonal Skills' của bản thân trong lớp học thạc sĩ, thang điểm 'Acknowledge others’ achievements' - chúc … Tiếp tục đọc Cách để công nhận sự thành công của người khác