Thẻ: cover letter template

  • ‘Kính gửi’ ai khi viết Cover Letter?

    ‘Kính gửi’ ai khi viết Cover Letter?

    Sau một thời gian lục lọi và tìm kiếm, bạn đã tìm được cho mình một công việc ưng ý. Công việc tiếp theo là bắt tay vào viết một Cover Letter thật mùi mẫn và sửa lại CV sao cho phù hợp với công việc đó. Nhưng ngay lập tức, có một vài vấn…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.