Nếu chỉ có 2 phút để sửa lại CV?

Những lỗi nho nhỏ có thể sửa nhanh trong CV giúp cho CV của mình có cơ hội được gọi phỏng vấn nhiều hơn.