Trả lời câu hỏi phỏng vấn: 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? – “Where Do You See Yourself in 5 Years?”

5 năm nữa em thấy mình ở đâu?  Khi nhận được câu hỏi kiểu như thế này, suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu bạn…

Continue reading → Trả lời câu hỏi phỏng vấn: 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? – “Where Do You See Yourself in 5 Years?”

Các bước chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn trong 30 phút

Nếu bạn đã nhận được một lời mời đi phỏng vấn, xin chúc mừng, chứng tỏ hồ sơ của bạn đã làm rất tốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn một số thông tin cần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới.