CV và résume khác nhau như nào?

Thấy có nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa hai cụm từ này, mình viết một bài ngắn giải thích cho các bạn dễ hiểu hen.…

Continue reading → CV và résume khác nhau như nào?