Thẻ: đỗ đại học

  • Không đỗ Đại học thì đi đường nào?

    Không đỗ Đại học thì đi đường nào?

    Điểm thi Đại học năm nay cao bất ngờ so với các năm, khiến nhiều bạn rơi vào tình cảnh “không đỗ đại học”. Bây giờ phải đi đường nào? Mình viết bài hướng nghiệp này dành tặng các bạn 2K3, 2K4, hoặc bạn đọc có em trong độ tuổi đó có thể gửi cho…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.