Thẻ: Dự án hạnh phúc

  • Nhật ký tháng 11 năm 2018

    Nhật ký tháng 11 năm 2018

    Ngày 01/11/2018 Hôm nay là ngày một tháng mười một, tôi tự cho bản thân mình tham gia một thử thách kì quăc, đó là viết một cuốn tiểu thuyết trong vòng ba mươi ngày. Trò chơi này cực kỳ đơn giản, trong một tháng tôi đặt mục tiêu viết tự do được 50,000 từ,…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.