Phú Yên – Trù Phú & Yên Bình

Nếu mình kiếm tiền ở Sài Gòn và đem về Phú Yên sống, mình chắc chắn sẽ có một cuộc sống trù phú và yên bình, như cái tên địa danh này. Trước cuộc xâm lược của nhà nước Đại Việt vào thế kỷ 17, Phú Yên thuộc Vương quốc Champa (vương quốc trị vì … Tiếp tục đọc Phú Yên – Trù Phú & Yên Bình