Làm thế nào để gửi mail cảm ơn khi em không biết thông tin liên lạc của NTD?

Có một bạn đọc viết cho mình thế này: Em vừa tham gia một buổi phỏng vấn cuối tuần trước. Sau buổi phỏng vấn về nhà, em định gửi một email cảm ơn tới nhà tuyển dụng (NTD) nhưng cuối cùng lại không gửi. Lý do là vì em chẳng biết thông tin liên lạc … Tiếp tục đọc Làm thế nào để gửi mail cảm ơn khi em không biết thông tin liên lạc của NTD?

Viết email gửi CV như thế nào?

Gần đây mình có nhận được một vài câu hỏi qua mail rằng bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ CV và Cover Letter rồi, gửi mail thì viết gì cho nhà tuyển dụng được anh nhỉ? Hôm nọ mình ngồi ở thư viện trường cũng thấy một bạn đang hí hoáy tẩy xoá … Tiếp tục đọc Viết email gửi CV như thế nào?

Viết CV cho nhà tuyển dụng như nào để không bị chửi?

Nhân vụ lùm xùm anh Art Director gần đây, mình xin chia sẻ đôi điều về chủ đề này. Thực sự là anh Art Director này cũng sai vì lời lẽ không lịch sự lắm, nhưng đó cũng có thể xem là bài học cho chúng ta khi gửi một email xin việc. Mình nghĩ … Tiếp tục đọc Viết CV cho nhà tuyển dụng như nào để không bị chửi?