Làm thế nào để gửi mail cảm ơn khi em không biết thông tin liên lạc của NTD?

Có một bạn đọc viết cho mình thế này: Em vừa tham gia một buổi phỏng vấn cuối tuần trước. Sau buổi phỏng vấn về…

Continue reading → Làm thế nào để gửi mail cảm ơn khi em không biết thông tin liên lạc của NTD?