Thủ tục Visa cho các bạn RMIT đi exchange

Giờ này chắc nhiều bạn RMIT chuẩn bị đi exchange qua Melbourne đang chuẩn bị bước cuối cùng đó là làm visa và háo hức…

Continue reading → Thủ tục Visa cho các bạn RMIT đi exchange