Cách Viết CV Hướng Nghiệp

Làm sao để thêm số liệu vào CV?

Hãy thêm số liệu, data, number vào CV của bạn – càng nhiều càng tốt. Việc thêm số liệu vào CV sẽ giúp nhà tuyển dụng thấy được rõ hơn quy mô và kết quả công việc bạn đã làm.