Đừng Cố Làm Hài Lòng Tất Cả Mọi Người

Chị bảo "Mấy bài viết của mày rất hay, nhưng chị chỉ thấy hợp với tụi học sinh cấp ba và sinh viên. Chị đi làm rồi thấy những thứ mày viết nó đương nhiên ấy, không học được gì." Em bảo "Em thấy mấy thứ anh viết nhẹ nhàng, có tác dụng 'dỗ dành' … Tiếp tục đọc Đừng Cố Làm Hài Lòng Tất Cả Mọi Người