Viết email gửi CV như thế nào?

Gần đây mình có nhận được một vài câu hỏi qua mail rằng bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ CV và Cover Letter…

Continue reading → Viết email gửi CV như thế nào?