Viết công việc tình nguyện/ hoạt động ngoại khóa vào CV thế nào cho hay?

Với các bạn chưa đi làm full-time bao giờ mà cũng chưa có cơ hội được đi thực tập hoặc làm part-time ở một công…

Continue reading → Viết công việc tình nguyện/ hoạt động ngoại khóa vào CV thế nào cho hay?