Thẻ: Học buổi tối

  • Nên Học Gì Vào Buổi Tối?

    Nên Học Gì Vào Buổi Tối?

    Để làm cuộc sống đơn giản hơn, mình thử chia một ngày thành 3 phần cơ bản nhé: Sáng: 0 giờ đến 8 giờ. Chiều: 8 giờ đến 17 giờ. Tối: 17 giờ đến 24 giờ. Chiếu theo cái phân chia cơ bản ở trên, ta sẽ thấy: Sáng từ 0h đến 8h chủ yếu…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.