Phải làm sao khi học sai ngành?

Khi làm chương trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân và đến các trường đại học để nói chuyện với các bạn sinh viên, mình…

Continue reading → Phải làm sao khi học sai ngành?