Thẻ: Học sai ngành nghề

  • Phải làm sao khi học sai ngành?

    Phải làm sao khi học sai ngành?

    Khi làm chương trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân và đến các trường đại học để nói chuyện với các bạn sinh viên, mình nhận được rất nhiều câu hỏi tựa như là “Nếu em thấy mình học sai ngành, em phải làm thế nào?”. Mình quyết định viết bài này, mong các bạn, các…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.