Thẻ: holland

  • Tìm hiểu sở thích và chọn ngành nghề cùng trắc nghiệm Holland:

    Tìm hiểu sở thích và chọn ngành nghề cùng trắc nghiệm Holland:

    Bài trắc nghiệm tính cách Holland, được chuyên gia hướng nghiệp của Đại học RMIT Việt hoá và phát triển. Trắc nghiệm hướng nghiệp là một công cụ hữu ích và khoa học cho cha mẹ trong hành trình hướng nghiệp cho con. Trong số đó không thể không kể đến trắc nghiệm tính cách…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.