Giới thiệu bản thân trong buổi phỏng vấn – “Tell Me About Yourself”

Gần đây mình có nhận được nhiều email của các em sinh viên chuẩn bị ra trường xin tư vấn chuẩn bị tham gia phỏng…

Continue reading → Giới thiệu bản thân trong buổi phỏng vấn – “Tell Me About Yourself”