Từ Hôm Nay Mình Nên Làm Gì, Để Ngày Mai Tiến Bộ Hơn

Mình xem và đọc rất nhiều lời khuyên từ những người thành công đi trước, và đây là một số thứ mà bản thân mình đang áp dụng mỗi ngày hiện tại.