Thẻ: là chính mình

  • Bản Thân Mình Thấy Đúng Là Được

    Bản Thân Mình Thấy Đúng Là Được

    Em hỏi tôi: “Anh nghĩ sao nếu một người học đại học rồi đến thạc sĩ ngành Tài Chính ở nước ngoài, tốn bao nhiêu là tiền của thời gian, bây giờ lại không muốn làm trong ngành Tài Chính nữa.” Tôi cười trả lời em: “Cũng bình thường mà em, làm gì bản thân…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.