Làm thế nào để thay đổi được bản thân trong 7 ngày?

Làm thế nào để bắt đầu thay đổi bản thân mình trong 7 ngày để trở thành một người tốt hơn, tiến bộ hơn?