Cứ bình tĩnh mà tiến lên

Khi bạn lướt Facebook và thấy một đống người giỏi, họ học hết cái này cái kia, được hết giải này giải nọ, bạn có…

Continue reading → Cứ bình tĩnh mà tiến lên