Thẻ: Lương sinh viên

  • Lương trung bình các ngành nghề – Adecco 2017

    Lương trung bình các ngành nghề – Adecco 2017

    Theo truyền thống mỗi năm, công ty Adecco (chuyên về giải pháp nhân sự) mới cho ra bảng tổng kết lương theo các ngành nghề tại Việt Nam trong năm 2017. Các bạn có thể download tại đây: Adecco Vietnam Salary Guide 2017 Mấy lần trước mình chia sẻ bảng lương của các năm 2016, 2015…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.