Xây Dựng Mối Quan Hệ Khi Đi Làm – Bắt Đầu Từ Đâu?

Trong hướng nghiệp có một công thức hướng nghiệp đó là: Công việc = Kỹ năng/Kiến thức (1) + Mạng lưới quan hệ (2) +…

Continue reading → Xây Dựng Mối Quan Hệ Khi Đi Làm – Bắt Đầu Từ Đâu?