Viết Từ Gì Vào CV Cho Nó Hay?

Trên mạng hay bảo là: "Mấy anh chị tuyển dụng chỉ có 6-10 giây để nhìn vào hồ sơ ứng tuyển của một bạn ứng…

Continue reading → Viết Từ Gì Vào CV Cho Nó Hay?