Trả lời câu hỏi phỏng vấn: 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? – “Where Do You See Yourself in 5 Years?”

5 năm nữa em thấy mình ở đâu?  Khi nhận được câu hỏi kiểu như thế này, suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu bạn là gì? Có phải là "lên làm manager", "mở một công ty riêng" hay là "chả biết nữa". Tất cả những ý trên đều là những ý mà bạn không … Tiếp tục đọc Trả lời câu hỏi phỏng vấn: 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? – “Where Do You See Yourself in 5 Years?”

Muốn làm được nhiều, phải tập buông bỏ bớt đi

Có bao giờ bạn tự thấy mình có một đống thứ cần phải làm mà chả có thời gian để làm gì không? Nào là học thêm kĩ năng mới, học thêm tiếng Anh, kết bạn mới, sống khoa học hơn, vân vân và mây mây. Tất cả những điều mà mình nêu ở trên … Tiếp tục đọc Muốn làm được nhiều, phải tập buông bỏ bớt đi