Làm sao để CV ngắn gọn hơn

Với những bạn sinh viên chăm chỉ học hành, ít tham gia CLB, không hay đi làm thêm, khi viết CV ít thông tin quá…

Continue reading → Làm sao để CV ngắn gọn hơn