Làm sao để CV ngắn gọn hơn

Với những bạn sinh viên chăm chỉ học hành, ít tham gia CLB, không hay đi làm thêm, khi viết CV ít thông tin quá không biết viết gì. Quá khổ! Nhưng bên cạnh đó, có những bạn CLB nào ở trường cũng tham gia, việc làm thêm nhiều không kể siết, lại có cái … Tiếp tục đọc Làm sao để CV ngắn gọn hơn