Thẻ: Ngành nghề

  • Không Biết Mình Thích Nghề Gì

    Không Biết Mình Thích Nghề Gì

    Không Biết Mình Thích Nghề Gì  Là cụm từ mà Tuấn Anh gặp thường xuyên ở bạn đọc ở đủ mọi lứa tuổi.  Một em học sinh cấp ba “Không biết mình thích nghề gì?” nên không biết phải chọn ngành nào, trường gì để học cho phù hợp.  Một em sinh viên năm hai “Không…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.